Rekrutacja nowych członków koła

W dniu 20.10.2015r. odbyła się rekrutacja na nowych członków naszego koła naukowego. Na początku zainteresowani zostali zapoznani z planem działania KN „Menadżer Produkcji” na rok akademicki 2015/2016.

Nowi członkowie zostali serdecznie przyjęci przez obecnych członków koła.

Następnie odbyła się dyskusja nad pomysłami najnowszych działaczy „Menadżera Produkcji”.

Wycieczka z MP, edycja zimowa!

W grudniu, po sukcesie jesiennej wycieczki, zorganizowaliśmy kolejną – tym razem do Nowego Sącza. Odwiedziliśmy takie zakłady jak SGL Carbon oraz Elektrownię Wodną w Rożnowie. Była to też okazja do poznania nowych członków koła, którzy jechali na wycieczkę po raz pierwszy.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/17

Pragniemy gorąco przywitać nowych członków koła, którzy zasilili nasze szeregi w dniu 7.11.2016 roku. Dzięki temu powstało aż sześć nowych sekcji: Szkoleniowa, Wyjazdowa, Administracyjna, Art., oraz działające razem Research oraz Social Media. Ich liderami są kolejno: Anna Ostrowska, Magdalena Muszyńska, Urszula Kopacz, Agata Frątczak, Maciej Gacek oraz Błażej Gołębiowski. Na spotkaniu wybraliśmy również nowy zarząd, który od razu wziął się do działania. W trójce zarządu od tego dnia znajdują się: Magdalena Muszyńska – jako przewodnicząca, Urszula Kopacz – zastępca przewodniczącego oraz Agata Frątczak – sekretarz. Gratulujemy !

Cementownia ,,Górka” w Trzebini

W dniu 19.10 odbyła się wycieczka do cementowni. Studenci zostali oprowadzeni po zakładzie oraz poznali charakterystykę tamtejszej pracy. Na koniec dnia odbyło się integracyjne ognisko dla wszystkich członków koła

Wycieczki

W ramach konferencji, nasze koło reprezentowały aż dwie sekcje naukowe. Studenci wygłosili swoje referaty, przed komisjami w dniu 05.05.2016r. Pragniemy pogratulować wszystkim zwycięzcom.
Rok akademicki 2016/17 był dla naszego Koła bardzo pracowity, pod względem organizacji wycieczek. Dzięki naszym staraniom studenci z Wydziału Zarządzania mogli odwiedzić takie zakłady jak Stalprodukt w Bochni, Newag w Nowym Sączu oraz Ekoland w Tychach.